Privacy PolicySolrentspain åtar sig att skydda sina kunders integritet och säkerhet genom hela webbplatsens surfning och inköpsprocess. Kundregistreringsuppgifter säljs, utbyts eller avslöjas inte till tredje part, förutom när denna information krävs för att delta i kampanjer som kunderna begär. Dina personuppgifter är en grundläggande del av att säkra ditt köp.


Solrentspain använder cookies och information från din surfning (webbläsarsession) för att rita en profil för publiken som besöker webbplatsen och alltid förbättra våra tjänster, innehåll och säkerställa de bästa erbjudandena och kampanjerna för dig. Under denna process håller vi din information strikt konfidentiell. Kom ihåg att dina uppgifter registreras av Solrentspain på ett automatiserat sätt, utan mänsklig manipulation.


För att hålla dessa uppgifter intakta, rekommenderar vi att du inte lämnar ut ditt lösenord till tredje part, även vänner och släktingar.


Ändringar i vår integritetspolicy kommer att informeras på detta sätt.